Home | Sign Up | Log In | RSSThursday, 20.06.2024, 00:02

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Годишен план за квалификационната дейност за учебната 2019-2020г. 2 страница качен на 09.09.2019

ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 1. Обмяна на опит с учители от други училища.
 1. Подготовка на ученици за участие в общински, регионални и национални състезания.
 2. Посещение на учителски форуми.
 3. Обсъждане на възможностите за участие с проектни предложения по Европейските структурни фондове, Европейските образователни програми и др. и реализирането им.
 4. Мотивиране на учителите за придобиване на ПКС.
 5. Консултиране и подпомагане на училищни екипи при кандидатстване с проекти и тяхното осъществяване.
 6. Информиране на заинтересованите страни за възможности за безвъзмездно получаване на литература според информацията постъпваща от МОН и други източници; информиране и консултиране на училищните общности по дейности свързани с гражданското образование.
 7. Методическо консултиране на учителите:

· по индивидуални потребности (във връзка с урочната и извънурочна дейност, подготовка за изпити за ПКС, участия в конференции, подготовка на публикации, търсене на източници за самоподготовка);

· в рамките на тематични работни срещи;

· в рамките на цялостни и тематични проверки;

· във връзка с извънучилищни и вътрешноучилищни квалификационни форми.

Тема на обучението

Квалификац

ионна форма

Име на участника

Наименование на обучителната организация

Дата на обучението

Брой присъдени кредити

Съвременен модел на учебно занятие

Дискусия

Учители

РААБЕ

 

 

Нови технологии за анализ на резултатите в учебната дейност

 

Учители и ЗДУД

СИЛА

 

 

 

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА. – да се определят критерии и индикатори за оценка ( качествени и количествени) във връзка със спецификата на училището.

 

 • Подобряване на качеството на образователно-възпитателния процес.
 • Повишаване интереса на учениците към ученето чрез поставянето им в активна позиция и подобряване на уменията за прилагане на наученото в практиката.
 • Усъвършенстване на педагогогическата дейност на учителите чрез прилагане на набор от техники за усъвършенстване работата с ученици, трудно усвояващи общообразователния минимум по учебните предмети и респективно качествено повишаване на резултатите от образователно-възпитателния процес и от НВО.
 • Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на иновативни форми и активни методи на обучение.
 • Реализиране на многообразие от дейности за задоволяване на интересите и потребностите на учениците.
 • Прилагане на ефективни методи за социализиране на децата със СОП, девиантно поведение и друга етническа принадлежност.

· Усвояване на система от професионални компетенции, които са необходими за успешното упражняване на професията.

· Положителни промени в професионална дейност в резултат на участие в обученията.

· Влияние на резултатите от обученията върху цялостната дейност на училището.

· Увеличаване броя и мотивацията за работа на учителите, включени в различни проекти.

· Подобряване работата в екип.

· Мобилизация на родителската активност за оптимизиране на учебния процес.

· Обмяна на добри практики в методическите обединения.

Индикатори за постигане целите:

· Участниците в обученията с доклад уведомяват ръководството на училището за съдържанието на квалификационната форма; подробно споделят усвоеното съдържание. При посетени обучения от общ педагогически характер усвоеното съдържание се презентира пред педагогическата колегия. (Прилагане на похвата „ПРЕДАЙ НАТАТЪК.)

· 95 % от учителите да участват през учебната година в продължаваща квалификация.

· 95 % от учителите да участват през учебната година в краткосрочни обучения до 60 учебни часа.

· 5 % от учителите да участват през учебната година в дългосрочни обучения над 60 учебни часа по видове образователни институции.

· 100 % директора и зам-директора да участват през учебната година в краткосрочни обучения до 60 учебни часа.

· Постигане на призови класирания на регионални и национални състезания, олимпиади и конкурси.

· Повишаване мотивацията на учителите за качествена подготовка на учениците, явяващи се на НВО.

 

 1. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ

Финансова осигуреност на квалификационната дейност от средствата за квалификация.

Годишните средства за квалификация на педагогическите специалисти се определят в размер не по-малък от 1,2 на сто от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонали сe предоставят за включването на педагогическите специалисти в квалификационни курсове, предварително обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от директора.

Отчет за планираните и разходваните финансови средства.

Учебна година 2018-2019:

Планирани средства: 2786 лв.

Разходвани средства: 945 лв.

 1. КОНТРОЛ

Контролът на училищно ниво се осъществява от директора и ЗДУД, като тематиката и периодичността са в планът за контролната дейност на директора и на ЗДУД.

Планът за квалификационната дейност в ОУ „Васил Левски” е разгледан и приет на ПС с Протокол № 22 от 05.09.2019г. и съгласуван с председателя на СБУ при ОУ „Васил Левски”, с.Петко Каравелово

 

 

 

 

 

 

 

 

Log In
Search
Calendar
«  June 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz