Home | Sign Up | Log In | RSSMonday, 20.05.2024, 05:07

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Покана/Обществен съвет качено на 07.04.2021г.

Основно училище “Васил Левски”

                                                                                                                                                                         

 

с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш  тел : 061405 - 543

E-mail : ou_vl@abv.bg

ПОКАНА

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

към  Основно училище „Васил Левски с. Петко Каравелово

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 Каня Ви , на заседание на общото събрание, което ще се проведе на 15.04.2021 г. от 13.00 часа в учителската стая на Основно училище „Васил Левски“с. Петко Каравелово.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Представяне на отчета за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2021 г. по чл.291 от ЗПУО

Приложено, Ви изпращам материалите по дневния ред на заседанието -Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2021 г. на Основно училище „Васил Левски“ с. Петко Каравелово..

Отчета за изпълнението на бюджета за първото  тримесечие на ОУ „Васил Левски“с. Петко Каравелово, общ. П. Тръмбеш можете да разгледате и на  електронната страница на училището  https://29705.usite.pro/

 

Моля, в срок до 14.04.2021 г. , да потвърдите Вашето участие в заседанието.

      С уважение,

Емил Ангелов

Директор на ОУ „ Васил Левски“

с. Петко Каравелово

 

ПОКАНА
 

 


             На основание чл.20, ал.1 от Правилника за създаването и устройството на обществените съвети към детските градини и училищата, ръководството на Основно Училище „ Васил Левски”

с. Петко Каравелово кани членовете на обществения съвет на 12.03.2021 г. от 13:00ч. в сградата на училището, където ще се проведе редовно заседание на Обществения съвет към училището.

 

Дневен ред:

1. Училищен план-прием.

2. Съгласуване на избора за учебниците и учебните комплекти за първи, трети и седми клас.

3. Даване на становище за рзпределението на бюджета за 2021 година по дейности и за размера на капиталовите разходи.

С материалите можете да се запознаете на 09.03.2021г.

Сениха Юсменова

Председател ОС

 

 

До г-жа Сениха Ибрямова Юсменова

Председател на Обществения Съвет

Към ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово

 

 

ИСКАНЕ

 

От Емил Ангелов Директор ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово


            Уважаема г-жо Юсменова,

 

 На основание чл.19, ал.3 от Правилника за създаването и устройството на обществените съвети към детските градини и училищата, отправям към Вас искане за провеждане на

заседание на Обществения съвет към училището на 12.03.2021г. от 13:00 в учителската стая на ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово при следния

 

Дневен ред:

1. Училищен план-прием.

2. Съгласуване на избора на учебниците и учебните комплекти за първи, трети и седми клас.

3. Даване на становище за рзпределението на бюджета за 2021 година по дейности и за размера на капиталовите разходи.

С материалите можете да се запознаете на 09.03.2021г.

 

Емил Ангелов:…………………….

Директор

ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово

 

ПОКАНА

             На основание чл.20, ал.1 от Правилника за създаването и устройството на обществените съвети към детските градини и училищата, ръководството на Основно Училище „ Васил Левски”

с. Петко Каравелово кани членовете на обществения съвет на 11.01.2021 г. от 12:00ч., на онлайн среща посредством платформата Zoom.us, където ще се проведе редовно заседание на Обществения съвет към училището.

 

Дневен ред:

1. Приемане на отчета на бюджета за 2020г.

С материалите можете да се запознаете на сайта на училището.

Председател ОС

До г-жа

Сениха Ибрямова Юсменова

Председател на Обществения Съвет

Към ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово

 

 

ИСКАНЕ

 

От Емил Ангелов Директор ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово


            Уважаема г-жо Юсменова,

 На основание чл.19, ал.3 от Правилника за създаването и устройството на обществените съвети към детските градини и училищата, отправям към Вас искане за провеждане на

заседание на Обществения съвет към училището на 11.01.2021г. от 12:00 online чрез платформата Zoom при следния

 

Дневен ред:

1. Приемане на отчета на бюджета за 2020г.

С материалите можете да се запознаете  на сайта на училището.
 

Емил Ангелов

Директор

ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово

 

ПОКАНА
 

 


             На основание чл.20, ал.1 от Правилника за създаването и устройството на обществените съвети към детските градини и училищата, ръководството на Основно Училище „ Васил Левски”с. Петко Каравелово кани членовете на обществения съвет на 09.10.2020 г. от 10:00ч., на онлайн среща посредством платформата Zoom.us, където ще се проведе редовно заседание на Обществения съвет към училището.

 

Дневен ред:

1. Приемане на отчета на бюджета към 30.09.2020г.

С материалите можете да се запознаете на сайта на училището.
 

Председател ОС

 

 

До г-жа

Сениха Ибрямова Юсменова

Председател на Обществения Съвет

Към ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово

 

 

ИСКАНЕ

 

От Емил Ангелов Директор ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово


            Уважаема г-жо Юсменова,

 

 На основание чл.19, ал.3 от Правилника за създаването и устройството на обществените съвети към детските градини и училищата, отправям към Вас искане за провеждане на

заседание на Обществения съвет към училището на 09.10.2020г. от 10:00 online чрез платформата Zoom при следния

 

Дневен ред:

 

1. Приемане на отчета на бюджета към 30.09. 2020г.

 

 

С материалите можете да се запознаете  на сайта на училището.
 

Директор-Емил Ангелов

 

ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово

 

 

ПОКАНА
 

 


             На основание чл.20, ал.1 от Правилника за създаването и устройството на обществените съвети към детските градини и училищата, ръководството на Основно Училище „ Васил Левски”

с. Петко Каравелово кани членовете на обществения съвет на 09.09.2020 г. от 11:00ч. в двора на училището, където ще се проведе редовно заседание на Обществения съвет към училището.

 

Дневен ред:

  1. Одобряване на стратегия за развитие на училището 2020/2021 -2023/2024 учебна година.
  2. Съгласуване на училищния учебен план.
  3. Информиране за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.
  4. Избор на партньор за подготовка и изпълнение на проект по процедура BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

 

С материалите можете да се запознаете на 02.09.2020г.

 

Председател ОС

 

         

До г-жа

Сениха Ибрямова Юсменова

Председател на Обществения Съвет

Към ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово

 

 

ИСКАНЕ

 

От Емил Ангелов Директор ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово


            Уважаема г-жо Юсменова,

 

 На основание чл.19, ал.3 от Правилника за създаването и устройството на обществените съвети към детските градини и училищата, отправям към Вас искане за провеждане на заседание на Обществения съвет към училището на 09.09.2020г. от 11:00 в двора на училището при следния

 

Дневен ред:

 

  1. Одобряване на стратегия за развитие на училището 2020/2021 -2023/2024 учебна година.
  2. Съгласуване на училищния учебен план.
  3. Информиране за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.
  4. Избор на партньор за подготовка и изпълнение на проект по процедура BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

 

Материалите ще Ви бъдат изпратени на електронната поща на 02.09.2020 .

 

Емил Ангелов:…………………….

Директор

ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА
 

 


             На основание чл.20, ал.1 от Правилника за създаването и устройството на обществените съвети към детските градини и училищата, ръководството на Основно Училище „ Васил Левски”

с. Петко Каравелово кани членовете на обществения съвет на 15.07.2020 г. от 10:00ч., на онлайн среща посредством платформата Zoom.us, където ще се проведе редовно заседание на Обществения съвет към училището.

 

Дневен ред:

1. Приемане на отчета на бюджета за второто тримесечие на 2020г.

2. Съгласуване на избора от учителите в ОУ „Васил Левски” на учебниците и учебните комплекти за първи, втори, пети и шести клас.

 

 

 

С материалите можете да се запознаете на сайта на училището.

 

Председател ОС

 

 

 

До г-жа

Сениха Ибрямова Юсменова

Председател на Обществения Съвет

Към ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово

 

 

ИСКАНЕ

 

От Емил Ангелов Директор ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово


            Уважаема г-жо Юсменова,

 

 На основание чл.19, ал.3 от Правилника за създаването и устройството на обществените съвети към детските градини и училищата, отправям към Вас искане за провеждане на

заседание на Обществения съвет към училището на 15.07.2020г. от 10:00 online чрез платформата Zoom при следния

 

Дневен ред:

 

1. Приемане на отчета на бюджета за второто тримесечие на 2020г.

2. Съгласуване на избора от учителите в ОУ „Васил Левски” на учебниците и учебните комплекти за първи, втори, пети и шести клас.

 

С материалите можете да се запознаете  сайта на училището.
 

Емил Ангелов

Директор

ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово

 

 

    

 

Основно училище “Васил Левски”                                                           

                                                                   с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш  тел : 061405 - 543 E-mail : ou_vl@abv.bg

 

ПОКАНА


             На основание чл.20, ал.1 от Правилника за създаването и устройството на обществените съвети към детските градини и училищата, ръководството на Основно Училище „ Васил Левски”

с. Петко Каравелово кани членовете на обществения съвет на 12.03.2020 г. от 13:00ч. в сградата на училището, където ще се проведе редовно заседание на Обществения съвет към училището.

 

Дневен ред:

1. Училищен план-прием.

2. Съгласуване на избора за учебниците и учебните комплекти за първи клас.

С материалите можете да се запознаете на 09.03.2020г.

Сениха Юсменова

Председател ОС   

 Основно училище “Васил Левски”

                                                                                                                                                                         

 

с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш  тел : 061405 - 543

E-mail : ou_vl@abv.bg

До г-жа Сениха Ибрямова Юсменова

Председател на Обществения Съвет

Към ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово

ИСКАНЕ

От Емил Ангелов Директор ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово


            Уважаема г-жо Юсменова,

 

 На основание чл.19, ал.3 от Правилника за създаването и устройството на обществените съвети към детските градини и училищата, отправям към Вас искане за провеждане на

заседание на Обществения съвет към училището на 12.03.2020г. от 13:00 в учителската стая на ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово при следния

 

Дневен ред:

1. Училищен план-прием.

2. Съгласуване на избора на учебниците и учебните комплекти за първи, втори и пети клас.

С материалите можете да се запознаете на 09.03.2020г.
 

Емил Ангелов

Директор

ОУ „Васил Левски”

С.Петко Каравелово

 

 

 Основно училище “Васил Левски”

 

 

с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш тел : 061405 - 543

E-mail : ou_vl@abv.bg

 

 

 

ПОКАНА
 

 


На основание чл.20, ал.1 от Правилника за създаването и устройството на обществените съвети към детските градини и училищата, ръководството на Основно Училище „ Васил Левски”

с. Петко Каравелово кани членовете на обществения съвет на 16.01.2020 г. от 12:00ч. в сградата на училището, където ще се проведе редовно заседание на Обществения съвет към училището.

 

Дневен ред:

1.Разглеждане на отчета на бюджета по приходи и разходи за четвъртото тримесечие на 2019г.

2. Приемане на отчета на бюджета за четвъртото тримесечие на 2019г.

3. Разглеждане на сборния отчет на бюджета по приходи и разходи за 2019г.

4. Приемане на сборния отчет на бюджета по приходи и разходи за 2019г.

С материалите можете да се запознаете на 08.01.2020г.

Сениха Ибрямова Юсменова

Председател ОС

Основно училище “Васил Левски”

 

 

с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш тел : 061405 - 543

E-mail : ou_vl@abv.bg

ПОКАНА
 

 


На основание чл.20, ал.1 от Правилника за създаването и устройството на обществените съвети към детските градини и училищата, ръководството на Основно Училище „ Васил Левски”

с. Петко Каравелово кани членовете на обществени

Log In
Search
Calendar
«  May 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz