Home | Sign Up | Log In | RSSSaturday, 15.06.2024, 22:09

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

ПРОЕКТИ

 

 

https://podkrepazauspeh.mon.bg/

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

През учебната 2019/2020г. в ОУ "Васил Левски" стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В края на учебната 2019/2020г. се сформираха групи  по Дейност 3 за допълнително обучение на учениците, които по време на преустановените присъствени учебни часове в училище вследствие на въведените противоепидемични мерки в страната не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии  или  частично са се обучавали.

През учебната 2020-2021 година в ОУ "Васил Левски", с. Петко Каравелово са сформирани 15 групи за допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание:

- Български език и литература с ученици от 1 клас;

- Български език и литратура с ученици от 2 клас;

- Български език и литература с ученици от 3 клас

- Български език и литература с ученици от 4 клас;

- Български език и литература с ученици от 6 клас;

- Български език и литература с ученици от 7 клас;

- Математика с ученици от 1 клас;

- Математика с ученици от 2 клас;

- Математика с ученици от 3 клас;

- Математика с ученици от 4 клас;

- Математика с ученици от 5 клас;

- Математика с ученици от 6 клас;

- Математика с ученици от 7 клас;

-Английски език с ученици от 5 клас;

- История и цивилизации с ученици от 5 клас;

Група по Английски език 5 клас обучение от разстояние в електронна среда.

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и

популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова

компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за

интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното

използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към

дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано

обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни

подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на

самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
  5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

    Една от дейностите по проекта е: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности“ (клубове по интереси)

Клуб в ОУ „Васил Левски“ с. Петко Каравелово за 2019/2020 

"Мога и умея" формиране на базови дигитални умения 

Реководител: Мая Симеонова

 

 

 

 

 

Log In
Search
Calendar
«  June 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz