Home | Sign Up | Log In | RSSWednesday, 22.05.2024, 11:40

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

М Е Р К И за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID – 19 през учебната 2020 / 2021

М Е Р К И

 

за ограничаване  на рисковете от разпространение

на COVID – 19  през учебната 2020 / 2021 година

 

 

             Настоящите мерки са разработени в съответствие с Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година  в условията на COVID-19 на МОН и приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 14 / 01. 09. 2020 г.

 

                 I. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА.

А. Общи / задължителни /мерки - включват здравни протоколи и организационни правила, които да се прилагат в училището.

 1. Спазване на общите здравни мерки.
 2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

            Носенето на маска или шлем е задължително:

 • в общите закрити части на учебната сграда - преддверие,  стълбища,

коридори, санитарни възли,  учителска стая,  лавка – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;

 • в класните стаи и другите учебни помещения (компютърен кабинет, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от един клас / етап. При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска / шлем е по тяхно желание.

                Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

                       Маските за учениците се осигуряват от техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите -  маски или шлемове.

                Правилата за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.

 1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване. За целта ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление,  парапети, уреди, екрани, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

                      Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на компютърния кабинет, учителската стая, физкултурния салон, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие.

           Във всички санитарни помещения в училището се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

 1. Засилена лична хигиена и условия за това:
 • Осигуряване на течаща топла вода и сапун в санитарните помещения,

както и в тоалетните за всички ученици и работещи.

 • Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа

на училището и флакони с дезинфектант в учителската стая, в коридорите, в класните стаи, компютърен кабинет, като тяхната употреба следва да е контролирана.

 • Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода

след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура/, при кихане и кашляне.

 • Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху

чисти ръце.

 • Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа,

устата и очите.

 1. Спазване в лавката и при хранене на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“.
 2. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни

паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.

 • Организирането на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки– разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.
 • При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.

Б. Препоръчителни мерки приложими  в ОУ  „Васил Левски“ село Петко Каравелово за намаляване на средата на взаимодействие.  Ограничаването на разпространението на вируса предполага намаляване на средата на взаимодействие на всеки един от нас.

      Като водещ модел се прилага стратегията на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки, която ще осигури възможност при наличието на болно дете за среда на взаимодействие да се приема само паралелката, в която то се обучава, респективно на карантина подлежат само учениците от тази паралелка. Тя се  прилага, където и доколкото е възможно.

      За осъществяването й се налагат някои допълнителни ограничения:

 • Носене на предпазен шлем или маска.
 • Спазване на дистанция между учителите, които преподават на повече от една паралелка, от една страна, и между учител и учениците от паралелките, на които преподава, от друга.
 • Спазване на дистанция между учител и учениците от паралелките, на които преподава.
 • За групите за ЦУОД, поради по-големия брой ученици се прилага разделяне на групи с по-малко ученици по класове.

                 Училището е  изготвило собствен списък от приложими логически и организационно свързани мерки.

           В. Възпитателните мерки включват:

 1. Провеждане на периодични разговори / беседи в рамките на 5 - 10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID - 19. Целта на разговора е да напомня на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.
 1. Напомняне на децата да докосват по - малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.
 1. Даване на личен пример на учениците от целия персонал на училището и родителите.
 2. Поставяне на видно място – в коридори / класни стаи / тоалетни информационни материали / плакати / за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

 

Log In
Search
Calendar
«  May 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz