Home | Sign Up | Log In | RSSWednesday, 22.05.2024, 12:21

ОУ"Васил Левски"-с.Петко Каравелово

Site menu
Our poll
Оценете моя сайт
Total of answers: 49
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Твоят час-анализ и годишен доклад

 

 

 

Обобщен анализ на резултатите от дейностите за преодоляване на
обучителни затруднения

      В училището бяха сформирани и работиха 4 групи ученици с 26 участника за извънкласни дейности преодоляване на обучителни затруднения- съответно: Математика -1,2 кл, Математика -3,4кл., Математика 7кл., БЕЛ-7 кл. или 19% от общият брой ученици.

Ръководители на групите бяха двама старши учители и двама учители.

Общият брой проведени часове – 286 часа.

Всички групи работиха по утвърдена от директора тематична програма и график на дейностите.

Групите започнаха дейността си още през м. Ноември, като в началото дейностите се подсигуряваха с наличните в училище консумативи и материали. Това доведе до известни затруднения, но не наруши графика на дейностите. Благодарение на креативноста на ръководителите на групите и помощта на ръководството на училището, занятията се повеждаха редовно и максимално интересно за участниците.

Очакваните резултати в групите за преодоляване на обучителните затруднения, формиране на правилни умения за учени /при учениците от начален етап/, повишаване на успеха, придобиване на знания и компетентностиза успешно представяне на НВО бяха постигнати от повечето ученици в съответните групи.

В заниманията ръководителите изпозваха занимателни приоми и методи за предизвикване на интерес както у по- малките, така и в по- големите ученици. Училищното ръководство предостави абонамен за сайта „Уча се”, който беше максимално използван от всички групи. Ръководителите на групите в начален етап редовно използваха приложението Learning Apps.com със собствени разработки на упражнения и такива на колеги. Редовно се използваха мултимедиите, с които училището е оборудвано и доставените на малко по- късен етап интерактивни пособия и помощна литература. Ръководителите на групите в начален етап, съвместно с родители на учениците и самите ученици изработиха част от необходимите помощни пособия за дейностите в часовете по проекта.

  • участваха в игрови елементи в групите за обучение по БЕЛ и Математика.

Изяви в проект,,Твоят час“

       Групи за преодоляване на обучителни затруднения:

    1.Математика – първи и втори клас –Верка Христова

    - целите – да се изгради устойчив интерес към математиката,да се повиши мотивацията за учене,да се развият познавателните способности на учениците

   - изяви – Математиката – лесна и интересна

  - резултати – Чрез въвеждането на занимателен елемент в усвояването на учебния материал се преодоляват образователните дефицитите на учениците при подготовката им по математика.Формират правилни умения за учене и повишаване на успеха по тази учебна дисциплина.Повишава се мотивацията за учене и придобиване на увереност в собствените сили и възможности.

2. Математика – трети и четвърти клас – Марияна Георгиева

- целите - да се изгради положителна мотивация на учениците към изучаването на математиката, да се развият техните способности и да изгради по-висока увереност в собствените им сили

- изяви – Математиката - забавна и интересна

- резултати - Чрез въвеждането на занимателен елемент в усвояването на учебния материал се преодоляват образователните дефицитите на учениците при подготовката им по математика.Формират правилни умения за учене и повишаване на успеха по тази учебна дисциплина.Повишава се мотивацията за учене и придобиване на увереност в собствените сили и възможности.

    3. БЕЛ – седми клас – Велина Димитрова

- цели – преодоляване на образователните дефиниции на учениците,които срещат затруднения в подготовката си Български език и литература и повишаване на мотивацията им

- изяви – Публична изява на Коледна тематика – представяне на коледна сценка

-изява – Колко е труден българският език? – представяне на знанията и уменията на учениците,придобити по проект,,Твоят час“

- резултати – формиране на правилни умения за учене,възпитаване на положителна нагласа към БЕЛ,успешно представяне на НВО

4. Математика 7 клас – Нели Димитрова

- цели – изграждане на устойчив интерес към математиката,формиране на положителна мотивация за учене и преодоляване на образователните дефицити на учениците

- изява - Математиката – лесна,интересна и полезна

- изява – Презентация занимателна математика,табло за Питагор и Питагорската школа

- резултати – преодоляване на обучителните затруднения,формиране на правилни умения и повишаване успеха по математика и успешно представяне на НВО,без слаби оценки

Проблеми и предложенията за решаването:

Необходимите финансови средства за обезпечаване на дейностите на групите да са подсигурени още със стартирането на проекта.

Средствата на четирите групи за обучителни затруднения са намалени, поради дублиране на ученици, които участват в повече от една група.Предлага за следващата учебна година финансирането да не се намалява при дублиране на ученици.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА „ТВОЯТ ЧАС”

ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

на ОУ „Васил Левски”, с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш

обл. Велико Търново

 

  1. Брой заседания на Съвета „Твоят час“- 3
  2. Кратко описание на взетите решения: 1.Учредяване на Съвет „Твоят час“, избор на председател и секретар,приемане на правила за работа на съвета. 2. Приемане на извънкласните дейности, които да се организират за учебната 2016/2017г. 3. Приемане разпределението на разходите от бюджета по проекта.
  3. Брой инициирани/проведени анкетни проучвания със съдействието на Съвета „Твоят час“ за удовлетвореност на участниците от проведените извънкласни дейности

Проведоха се две анкетни проучвания, които имаха за цел да установят степента на удовлетвореност на учениците от проведените извънкласни дейности. Резултатите показаха, че децата участват с голям интерес и въодушевеност както в групите за обучителни затруднения, така и в групите по интереси. Участниците усвоиха основни знания и принципи на здравословното хранене, чрез танците и музиката усъвършенстваха двигателните си умения и навици, развиха се гласовите им данни,чувство за метроритъм, засили се техния интерес към спорта, формира се положителна мотивация за учене и се преодоляха образователни дефици по БЕЛ и Математика. Учениците отбелязаха, че искат и през следващата учебна година да продължи проекта „Твоят час“.

 

  1. Реализирани дейности по координация участието на родителите в работата на

групите.

  • цялата година Съвета „Твоят час” работи за активното включване на родители и роднини в работата на групите. Много майки и баби на децата демонстрираха пред тях своите кулинарни умения; представиха песни и танци от различен етнос; участваха в игрови елементи в групите за обучение по БЕЛ и Математика.
  1. Реализирани дейности за подпомагане на училищните екипи при договаряне и

провеждане на публичните изяви на учениците

През изминалата учебна година бяха проведени 14 публични изяви на учениците. Всяка една изява бе подпомогната с различни дейности и с голямо желание и интусиазъм от страна на родители и учители. Добрата екипна работа на Съвета „Твоят час” с родителите и учителите допринесе за осъществяването на тези изяви.

 

  1. Резултати от наблюдението на дейностите на групите в училището и отправени

препоръки към работата по проекта от страна на Съвета „Твоят час“

Групите в училището си провеждаха редовно и в график своите дейности. Ръководителите редовно попълваха електронно присъствията и отсъствията на децата. Учителите се подготвяха за всеки час много старателно.

Препоръки към работата на проекта: Съветът „Твоят час“ обръща внимание, че средствата на четирите групи за обучителни затруднения са намалени, поради дублиране на ученици, които участват в повече от една група.Предлага за следващата учебна година финансирането да не се намалява при дублиране на ученици.

  1. Проведени проучвания със съдействието на Съвета „Твоят час“ за удовлетвореност на участниците от закупените по проекта електронни продукти

По проекта в училището е закупен един лаптоп и един принтер. След проведеното проучване се установи, че лаптопа активно е използван за презентации по различни теми, както и за работа в сайта „Уча се”, а принтера за разпечатване на материали за различните дейности и групи. Всичко това допринесе за добрата подготовка и провеждането както на занятията, така и на изявите на учениците.

 

  1. Други дейности с участието на представители на Съвета „Твоят час“- няма

 

Директор: Емил Ангелов

 

Членове на Съвета „Твоят час“:

1.Мариана Василева Якова /председател/

2.Татяна Димитрова Христова /секретар/

3. Силвияна Иванова Димитрова /представител на общината/

4. Мая Николаева Симеонова /представител на училището/

5. Илка Христова Емилова /родител/

6. Севджан Шукриева Асанова /родител/

7. Гайрет Бехайдинова Асанова /родител/

 

Log In
Search
Calendar
«  May 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Entries archive
Site friends

Copyright MyCorp © 2024
uCoz